1 Ocak 2013 Salı

Ağır Derecede Özürden Etkilenmiş Öğrencilerin kaynaştırma Eğitiminin Gerçeğe DönüştürülmesiOrtak planlama için vaka incelemesi

Tablo Billy adındaki kaynaştırma ile sınıf ortamına kazandırılmış Billy için ortak şekilde hazırlanmış bir planın örneğidir. Billy’nin BEP’i çok çeşitli alanlardan; mesela iletişim, işlevsel akademik, sosyalleşme, ince ve kaba motor becerileri, kişisel temizlik ve boş zaman aktiviteleri, eğitimsel amaçlar içermektedir. Öğretmenler eğitimsel planlarının Billy’nin BEP amaçları üzerinde oluşturmaktadırlar. Öğretmenlerin her ikisi de sosyal bilgilerin Billy’nin BEP’inde yer alan amaçların karşılanması için ne kadar uygun olacağını düşünmüşlerdir.

Tablonun gösterdiği gibi öğrencinin uyum seçenekleri haftanın günü ve eğitim etkinliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dahası, öğretmenler fazladan destek duyulan yardim ihtiyaçları olup olmadığını da değerlendirmektedir. Bu vakada, Billy hemen hemen tüm BEP amaçlarına uygun şekilde bir plana sahip görünmektedir. Tek eksik, kişisel temizlik becerilerine dönük amaçlardır ki bunlarda duşa alma, tıraş olma gibi becerilerdir ve Billy bu konudaki eğitimi genel eğitim sınıfının dışında almıştır.

Tabloda görüldüğü gibi öğretmenler çeşitli uyum seçeneklerini değerlendirmişlerdir. Bu seçenekleri kullanarak, Billy BEP’inde yer alan amaçlara dayalı eğitim alma sansını yakalamıştır. Bunlara ek olarak, öğretmenler şu konularda da Billy’e yardımcı olabilecek işler bitirmişlerdir;

Sosyal beceri eğitim

Sosyal bilgilerde bilgiler

Billy’nin ihtiyaçları doğrultusunda BEP amaçlarına dayalı eğitim.

Sonuç

Engelli öğrencilerin kaynaştırılması müfredat ve sınıf uyarlamaları gerektirmektedir. Fakat kaynaştırma Kaynaştırma engelli öğrencilerin sınıf arkadaşlarına karsılaştırılarak bir performans beklentisi gütmez. Eğer öğretmenlerin planlarına uyuyorsa, engelli öğrenciler belki sadece belli konuların öğretiminde normal ortam içinde bulunabilirler.

Eğer öğretmenler bu tür konulara dikkat ederek ortak çalışmalar yürütürlerse ağır engelden ağır şekilde etkilenmiş öğrencilerin kaynaştırılması konusunda başarı gösterebilirler.

 

 

 

 

 

 

Tablo

1. gün
2.gün
3.gün
4.gün
5.gün
Etkinlik
Harita gruplarından birine katılacak
-siyasi harita
Coğrafi harita
Doğal kaynaklar haritası
Ders kitabi, ansiklopedi, kütüphane, CD-ROM, ve internet.
30 dakika kütüphane çalışması
Araştırma yapmaya devam.
Öğrenciler olcu birimlerine, şehirlere ve diğer detaylara dikkat ederek harita çizecekler.
1 saat harita çizme suresi
Harita çizimine devam.
Harita oluşturulmasına sonu.
Sözlü sunu için hazırlanma.
Konuşmaların paylaşılması.
30 dak. Harita isi.
30 dak. Sunu hazırlığı
Üç grup sözlü sunu yapar.
Her grup için 30 dak. Sunu suresi verilir.
BEP amacı
İletişim: Harita çizimi hakkında grup arkadaşlarıyla iletişim başlatır.
İşlevsel akademik okuma: Harita için gerekli bilgileri bulunabilmesi için arkadaşlarına gazete parçalarını bulur.
Sosyal beceriler: İletişimde grup arkadaşlarıyla sıra alarak konuşur., ve uygun iletişim davranışlarını korur.
Kaba motor: Sınıf içinde ve kütüphanede tekerlekli sandalyesini kontrol eder.
Ince motor: Harita üzerinde sergilemek için üç parça resmi makasla keser.
İşlevsel akademik matematik: 10 a kadar arkadaşlarının belirlediği kaynak resimlerini sayar.
İletişim: Eğer saymaya hazır ise arkadaşlarıyla iletişimi başlatarak haber verir.
Ince motor: Üç parça resmi haritaya yapıştırır.
İşlevsel akademik beceriler:
Zaman konusunda arkadaşlarını uyarma görevini sürdürür.
İletişim: İletişim aletini kullanarak arkadaşlarıyla iletişimi başlatır.
İşlevsel akademik okuma: Öğrenciler sunu için hazırlıkları yaparken, Billy gazetelerden bos zaman etkinliklerini bulur.
Bos zaman etkinliği: Hafta sonu için bos zaman etkinliği secimi.
İşlevsel akademik matematik: Arkadaşlarını zaman kullanımı konusunda uyarma pratiği.
İletişim: İletişim cihazını kullanarak sunu yapacak arkadaşlarının tanıtılması.
İşlevsel akademik matematik: grup üyeleri için sunu boyunca zaman tutumu.
Uyarlama seviyesi
Genel öğretim planında belirlen mis beceriler.
Benzer etkinlikler, farklı nesneler, ayni ortam
Genel öğretim planına uyarlamalar yapılması. Ayni plan, farklı nesne, ve ayni ortam.
Genel öğretim planına uyarlamalar yapılması. Ayni plan, farklı nesne, ve ayni ortam.
Genel öğretim planı içinde işlevsel bir uyarlama. Farklı etkinlikler, farklı amaçlar, ve ayni ortam.
Genel eğitim ortamında uyarlanmamış paylaşım. Aynı etkinlik, aynı amaçlar, aynı ortam.
Özel eğitim öğretmeninden destek
Harita ödevi ile ilgili ortak eğitimsel sunu yapılması.
Teknik destek ihtiyacı
Uyarlanmış makas, genişletilmiş resimler ve teknik destek.
Teknik destek ihtiyacı
Teknik destek ihtiyacı
Gerek yok

Wolfe, P.S., & Hall, T.E. (2003). Making inclusion a reality for students with severe disabilities, Teaching Exceptional Children, 35(4), 55-60.

(Ceviren notu: Bu kısımda kaynaştırma için sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni arasındaki ortak planlama örneği verilmiştir. Plan daha ziyade ülke şartlarına uygun diye düşünülüp ülkemiz koşullarına uygun değilmiş gibi bir izlenim yaratabilir. Ama bundan ziyade kişilerin fikir alması için örnek olabilirse ne ala.